ساخت HP & LP flash drums پتروشیمی هنگام در کشور

خورنا|باقر گل فر: پتروشیمی هنگام در راستای حمایت از تولید داخل، ساخت تجهیزات مربوط به حذف گاز CO۲ خود را به یک شرکت ایرانی سپرد که این تجهیزات تولید و آماده انتقال به مجموعه هنگام است.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از واحد تدارکات پتروشیمی هنگام: این مجموعه در راستای حمایت از ساخت تولیدات و تجهیزات ایرانی و همچنین استفاده از تجارب مهندسان کشور، ساخت تعدادی از تجهیزات HP & LP flash drums مربوط به بخش حذف گاز CO۲ شامل دو VESSEL خود را به شرکت داخلی اساس صنعت پارس واگذار کرده بود.


براساس این گزارش، هم اکنون مراحل ساخت این تجهیزات به اتمام رسیده و هر کدام از این قطعات که ۱۵۰تن وزن و حدود ۳۰ متر طول دارند آماده حمل به سمت عسلویه هستند که این اقدام از ابتدای هفته آینده صورت خواهد گرفت.