گزارش تصویری/تجمع نانوایان رامشیر روبروی فرمانداری

خورنا – فرزاد شعبانی

در پی ممنوع اعلام شدن بالا بردن قیمت نان لواش، برخی نانوایان شهر با تجمع درب فرمانداری، به این مسئله اعتراض کردند