نشست وفاداران و ولایت مداران انقلاب اسلامی – بخش مشراگه

خورنا – فرزاد شعبانی

روابط عمومی ناحیه مقاوت بسیج رامشیر از برگزاری نشست وفاداران و ولایت مداران انقلاب اسلامی – بخش مشراگه خبر داد.

روابط عمومی ناحیه مقاوت بسیج رامشیر پس از بیان این خبر افزود: از جمله برنامه های نشست وفاداران و ولایت مداران انقلاب اسلامی بخش مشراگه غبارروبی مزار شهداء روستای رمیله بود‌.

صالحی روابط عمومی ناحیه مقاوت بسیج رامشیر گفت: در پایان از میزبان برنامه “حاج شیخ حاتم حمید” با تقدیم هدیه معنوی “چفیه بسیجی” تقدیر و تشکر بعمل آمد.