وقتی که مردم بجای مدیران شهرستان احساس مسئولیت می کنند!

خورنا – فرزاد شعبانی

کانال کنترل سیلاب (آبنما) که بر مهم ترین محور مواصلاتی شهرستان و روستاها قرار دارد بطور خودجوش توسط روستاییان لایروبی شد.