تقدیر از کادر پزشکی و پرستاری پتروشیمی بندرامام به مناسبت روز پرستار

فضل اله ترحم |خورنا : به مناسبت روز پرستار از کادر پزشکی و پرستاری پتروشیمی بندرامام تقدیر شد

جمعی از مدیران شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به مناسبت فرارسیدن روز پرستار از کادر پزشکی و پرستاران  بیمارستان صنایع پتروشیمی تقدیر بعمل آوردند.

روز شنبه ۲۲ دی ماه جمعی از مدیران ارشد ستادی و عملیاتی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به مناسبت روز پرستار با حضور در بیمارستان صنایع پتروشیمی و همچنین درمانگاه مجتمع پتروشیمی بندرامام از کادر پزشکی و پرستاران تقدیر بعمل آوردند و با اهداء شاخه گل به هر نفر از زحمات و تلاش آنان در حوزه بهداشت و درمان تشکر نمودند.

گفتنی است شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام همواره در راستای مسئولیت های اجتماعی اقدامات موثر و قابل توجهی را انجام داده است که به همین منظور برای اولین بار در جهت تکریم و گرامی داشت روز پرستار از کادر پزشکی ، پرستاران و کلیه کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی و درمانگاه مجتمع تقدیر و تشکر کرد.

شایان ذکر است شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام از شش شرکت تابعه فرآورش، بسپاران ، کیمیا،، آب نیرو، خوارزمی و کارون تشکیل شده است که هر ساله هر کدام از شرکت های تابعه فعالیت های گسترده ای در حوزه بهداشت ، محیط زیست ، ورزش و دیگر حوزه های مسئولیت های اجتماعی انجام می دهند.