علیرضا جمشیدیان مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان شد

در حکمی از سوی رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور علیرضا جمشیدیان به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان انتخاب شد.

به گزارش خورنا در مراسم معارفه علیرضا جمشیدیان که امروز شنبه ۲۲ دی‌ماه ۹۷ برگزار گردید از خدمات مدیرکل پیشین منابع طبیعی استان خوزستان نیز تقدیر شد.

گفتنی است که پیش از این احمد ‌مطیعی طی سه‌سال سمت مدیرکلی منابع طبیعی استان خوزستان را برعهده داشت.