طرح سوال به شهردار بندر امام خمینی ابلاغ شد

رئيس شوراي اسلامي شهر بندر امام خميني(ره) گفت: نامه‌ طرح كننده سوال از محمد عبياوي شهردار بندر امام خميني(ره) به شوراي شهر وصول شد و براي پاسخگويي به شهردار بندر امام خميني(ره) ارسال شد.

خورنا|هدایت اله ترحم: به گزارش خورنا بندرامام خمینی به نقل از تسنیم حسین عبیداوی اظهار داشت: منتظر منصوری عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) در ماه جاری نامه تذکر به شهردار بندر امام خمینی(ره) ارائه کردند ولی منصوری از جواب مفصل شهردار به سوالات قانع نشد.

حسین عبیداوی درباره مدت زمان قانونی پاسخگویی شهردار به سوالات مطرح شده بیان کرد: محمد عبیاوی شهردار بندر امام خمینی(ره) تا ده روز آینده فرصت دارد با شرکت در جلسه شورای شهر بندر امام خمینی(ره) به صورت کتبی و حضوری به سوالات پاسخ دهد.

رئیس شورای شهر بندر امام خمینی(ره)  درباره نتیجه طرح سوال آبان ماه ۹۷ فرج‌اله کردزنگنه عضو شورای شهر، عنوان کرد: زنگنه طرح سوال از شهردار بندر امام خمینی(ره) را از شورای شهر پس گرفتند.

منتظر منصوری عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) درباره سوالات مطرح شده از شهردار بندر امام خمینی(ره) اظهار داشت: صورت هزینه درآمدها، وضعیت مبهم برخی مناقصات، عدم سکونت شهردار در شهر محل خدمت، عدم وجود فعالیت عمرانی محسوس در سطح شهر، عدم بکارگیری بهینه منابع انسانی، عدم رعایت آئین‌نامه مالی شهرداری و نیز مباحث کلان مدیریت شهری و آینده شهر بندر امام خمینی(ره) موضوعات مطرح شده در طرح سوال از محمد عبیاوی شهردار بندر امام خمینی(ره) است