برگزاری انتخابات استانی مجلس سبب تقویت احزاب می‌شود/ لزوم بازسازی جریان‌های سیاسی

عضو هیات رییسه فراکسیون نمایندَگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات استانی مجلس سبب تقویت جریان های سیاسی می شود، گفت: احزاب در گذشته بستر رشد افراد را فراهم می کردند اما اکنون اینطور نیست.

سیدحسین نقوی، با اشاره به تاثیرگذاری جریان های سیاسی در مناسبت های مختلف و لزوم تغییر در رویه فعالیت هایشان، گفت: جریان های سیاسی باید در طول زمان خودشان را بازسازی کنند و به نوعی تغییر داشته باشند.جریان های سیاسی نمی تواند با روش های دهه شصت به اهدافشان دست یابند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پوست اندازی جریان های سیاسی باید متناسب به شرایط روز جامعه باشد، اظهار کرد: در واقع جریان های سیاسی و احزاب نمی تواند با روش های دهه شصت به اهدافشان دست یابند.

برگزاری انتخابات استانی مجلس سبب تقویت جریان های سیاسی می شودوی با اشاره به نقش قوه مقننه در تقویت جریان های سیاسی، ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به تصویب قانون مربوط به برگزاری انتخابات استانی مجلس شورای اسلامی، احزاب و جریان های مذکو تقویت شوند.به نظر می رسد با توجه به تصویب قانون مربوط به برگزاری انتخابات استانی مجلس شورای اسلامی، احزاب و جریان های مذکو تقویت شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در واقع بر اساس قانون یاد شده افراد کاندیدا نمی توانند از فعالیت های سیاسی دور باشند و باید بر اساس لیست های احزاب و گروه های سیاسی در استان خود معرفی شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اعتقاد دارد قوانین موجب شده زمینه فعالیت پررنگ گروه های سیاسی و احزاب در جامعه بیشتر شود و این روند نیز ادامه خواهد داشت.عدم جوان گرایی جریان های سیاسی نبود فعالیت احزاب است.

عضو هیات رییسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم جوان گرایی جریان های سیاسی، تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون فعالیت ها حزبی نیست و همین امر سبب عدم جوانگرایی احزاب است. در واقع اگر به نقش آفرینی احزاب در جامعه بهاء داده شود، حتما جریان های سیاسی زمینه فعالیت جوانان را فراهم خواهند کرد.احزاب در گذشته بستر رشد افراد را فراهم می کردند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به عنوان مثال در دهه شصت مسئولیت شاخه دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی را بر عهده داشتم و همین امر سبب ورود به عرصه سیاسی شد. در واقع در گذشته حزب بستر رشد افراد را فراهم می کرد اما اکنون اینطور نیست.متاسفانه عضو حزب نبودن برای کاندیداها افتخار مسحوب می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروزه افراد در سخنرانی های انتخاباتی با افتخار عنوان می کنند که عضو هیچ حزبی نیستند در حالی که افراد باید دیدگاهشان را از طریق عضویت در احزاب و جریان های سیاسی معرفی کنند تا مشخص شود چه برنامه ای را در دستورکار دارند.