برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های ایدز و هپاتیت

 کارگاه آموزشی بیماری های ایدز و هپاتیت در سالن جلسات شهرداری رامهرمز برگزارشد.

فرشید فرجی/خورنا به گزارش خبرنگار خورنا سیدعلی علوی کارشناس مرکزبهداشت رامهرمز هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش سطح آگاهی واطلاعات پرسنل شهرداری در زمینه این بیماری ها عنوان نمود.

وی همچنین به بیان اصول پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های ایدز و هپاتیت ، بر خود مراقبتی و پرهیز از رفتارهای پرخطر ولزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی وآشنایی با عوامل خطر تاکید کرد.

در پایان نیز به سئوالات حاضرین در این کارگاه آموزشی پاسخ داده شد و نمونه گیری رایگان صورت گرفت.