مدیرآموزش و پرورش شهرستان هندیجان/ هرگونه کمک به مدرسه باید داوطلبانه باشد

محسن محسنی نژاد درگفتگو با خبرنگار خورنا اظهار کرد: شرایط کمک به مدارس در ماده ۱۱ قانون شورای وزارت آموزش و پرورش عنوان شده است اما در اجرای این قانون باید این سه شرط مهم و اساسی رعایت شود:
۱- کمک به مدرسه و مشارکت مالی والدین باید در زمان خارج از ثبت‌نام صورت گیرد ۲- هیچ گونه اجباری در اخذ آن وجود نداشته باشد. ۳- والدین باید در ازای مبلغی که پرداخت می‌کنند رسید یا قبض دریافت کنند.

وی همچنین عنوان کرد: مدیر مدرسه باید برای هزینه‌ کرد این مبالغ، برنامه‌ریزی و آن را به انجمن اولیا و مربیان ارائه کند تا انجمن که نمایندگان منتخب اولیا هستند، آن را بررسی و پس از تصویب، انجام شود. مسئولیت نظارت بر چگونگی دریافت مبالغ کمک به مدرسه و هزینه کرد آن برعهده انجمن اولیا و مربیان است.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان هندیجان افزود: چنانچه مدیری موارد فوق را رعایت نکرد اولیا باید با مراجعه با آموزش وپرورش شکایت خودرا کتبا اعلام کنند وما در سریعترین زمان به شکایت اولیای عزیز رسیدگی میکنیم و انتظار داریم برای جلوگیری از دریافت وجه اضافی از دانش آموزان اولیا در کنار آموزش وپرورش باشند تا با کسانی که به اجبار پول دریافت میکنند برخورد شودزیرابعضی از هزینه های مدارس نباید برعهده اولیا باشد. ولی اگر خانواده ها برای طرح شکایت خود حضوری مراجعه نکنند ما نمی توانیم پیگیری کنیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.