برگزاری کارگاه توجیهی طرح تکالیف مهارت محور برای آموزگاران مقطع ابتدایی

کارگاه توجیهی علمی آموزشی طرح تکالیف مهارت محور دانش آموزان، در آموزش و پرورش رامهرمز برگزار شد.

فرشیدفرجی /خورنا به گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز مریم کوچک وند مدرس استانی در این کارگاه گفت: هدف اصلی این طرح، آموزش مهارت های زندگی است. یعنی مهارت‌های پایه از جمله مسئولیت‌پذیری، مدیریت زمان،‌ تصمیم‌گیری و حل مسئله را آموزش دهیم. این مهارت‌های پایه، در دوره ابتدایی قابل ارائه هستند.
وی افزود: این طرح بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برای پایه‌های اول تا سوم ابتدایی در تمامی مدارس دولتی وغیردولتی استان اجرا می‌شود. طبق این طرح تمرکز بر سطوح بالاتر تکالیف است وتکالیف مهارت محور جایگزین مشق‌های شب سنتی است و به معنای آزاد سازی دانش آموزان در خارج از محیط مدرسه نیست.

براتی کارشناس مسئول ابتدایی در حاشیه این همایش گفت: در این طرح تفاوت های فردی مورد تاکید بوده، آموزش مهارت ها و پرورش استعدادهای دانش آموزان مدنظر می‌باشد.

گفتنی است این برنامه مهارتی کمک می‌کند تا رویه یکسانی در تکالیف که در مدرسه و با نظارت معلم انجام می‌شود حاکم شود، چرا که رویه بسیاری از والدین قدیمی و سنتی است و از سوی دیگر مشارکت فعال خانواده‌ها را خواهیم داشت و آموخته‌های کلاس درس نیز از محفوظات صرف خارج می‌شود.