یک هیات برای بررسی ادعای شکنجه کارگر هفت تپه وارد شوش شد

یک هیئت کارشناسی برای بررسی ادعای شکنجه کارگر هفته تپه وارد خوزستان و شهرستان شوش شد.

به گزارش خورنا، این کارشناسان که سه نفر هستند در دادگستری شوش حاضر شده و در حال بررسی ادعای اسماعیل بخشی هستند.

بخشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شوش پس از جریان اعتراضات کارگران این شرکت، در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است که این ادعا در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب داشت.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این ادعا به دادستان کل دستور داد با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این حادثه را بررسی کند.

به گفته حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری، رسیدگی به ادعای خشونت علیه کارگر بازداشتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با دستور صریح رئیس جمهوری با سرعت و دقت انجام خواهد شد