انتشار ۲۶۵ هزار خبر در خورنا

آیا میدانستید پایگاه خبری خورنا در طول بیش از ۷ سال فعالیت خود، حدود ۳۶ هزار خبر در وبسایت، حدود ۲۲۷ هزار خبر در مجموع ۱۶ کانال تلگرامی و حدود ۲ هزار خبر در پیج اینستاگرام خود منتشر کرده و مجموعا ۲۶۵ هزار خبر در خروجی های این پایگاه خبری قرار گرفته است؟

خورنا، در مسیر توسعه خوزستان گام برمیدارد