فرمانده یگان حفاظت مجتمع بندری امام خمینی(ره) به عنوان فرمانده برتر یگان های حفاظت بنادر کشور

خورنا|باقر گل فر:فرمانده یگان حفاظت مجتمع بندری امام خمینی(ره) به پاس پیشبرد اهداف و برنامه های یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی طی سال ۹۷ با اهدای لوح سپاس به عنوان فرمانده برتر معرفی و تقدیر گردید.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، طی نشست تخصصی فرماندهان یگان های حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی که دی ماه سال در مجتمع فرمانیه سازمان بنادر و دریانوردی در ۹۷، با حضور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از محافظ دوم جمشید پرویزی بابادی به عنوان فرمانده برتریگان های حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی تقدیر  گردید.

یادآور می شود پیش از این در مهر ماه ۹۷ نظر به پایش عملکرد یگان حفاظت بنادر کشور، سرتیپ دوم پاسدار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا در طی مراسم گردهمایی یگان های حفاظت کل کشور با اهداء لوح سپاس نیز از فرمانده یگان حفاظت مجتمع بندری امام خمینی(ره) تقدیر شده بود.