دعوت وزنه بردار امیدیه ای به تیم ملی

اسداله ترحم/ خورنا – ابوالفضل جمعه پور نوجوان خوش آتیه تیم نفت امیدیه به اردوی تیم ملی جوانان جهت حضور در مسابقات جهانی فیجی دعوت شد.