استاندار خوزستان در واکنش به اظهارات اسماعیل بخشی: شکنجه ای در کار نبوده/ بخشی با رای شورای تامین ۲۵ روز پیش آزاد شد

استاندار خوزستان گفت: طبق پیگیری های بنده، در مورد اسماعیل بخشی شکنجه ای در کار نبوده است.

به گزارش خورنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در واکنش به پست اینستاگرامی اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت تپه که ادعا کرده بود در بازداشتگاه اداره اطلاعات شکنجه شده، گفت: با پیگیری هایی که کردم، مسئولان اداره اطلاعات هرگونه شکنجه را تکذیب کردند و گفتند که مستندات کافی برای اثبات تکذیب شکنجه را نیز در دست دارند.

استاندار خوزستان در ادامه بیان داشت: اسماعیل بخشی با پا در میانی بنده و رای شورای تامین استان خوزستان ۲۵ روز پیش آزاد شد و دلیلی هم نداشت پس از پایان اعتراضات کارگران هفت تپه، وی همچنان در بازداشت بماند.

شریعتی در ادامه بیان داشت: چرا آقای اسماعیل بخشی بعد از ۲۵ روز از آزادی چنین اظهاراتی را بیان داشته است؟ وی که در این مدت حتی در محل کارش نیز حاضر شده بود اما عجیب است که حالا این اظهارات را بیان کرده است.

رئیس شورای تامین استان خوزستان در ادامه گفت: وی در مدت بازداشت ۸ بار با خانواده خود تماس و یک بار هم ملاقات حضوری داشته است.

شریعی با اشاره به اینکه قصد قضاوت ندارد، گفت: احتمال میدهم به دلیل اینکه شورای اسلامی کار هفت تپه در روزهای اخیر پس از چند سال تشکیل شد و وی عضو این شورا نیست، از روی ناراحتی چنین حرفهایی زده باشد.

رئیس شورای تامین استان خوزستان در پایان با اشاره به آمادگی معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان و دستگاه قضای استان به منظور بررسی این اظهارات، خاطرنشان کرد: اسماعیل بخشی میتواند مستندات خود را در خصوص اظهارات اخیرش به دستگاه های نظارتی و قضایی ارایه کند و قطعا رسیدگی خواهد شد.