دلخوری شدید معاون بازنشسته از استاندار برای ابلاغ حکم بازنشستگی!

خورنا- معاون بازنشسته از استاندار برای ابلاغ حکم بازنشستگی دلخور شده است.

شنیدهای موثق خبرنگار خورنا حاکی است ، بدنبال ارسال نامه ای از وزارت کشور مبنی بر پایان مأموریت قدرت الله دهقان معاون امنیتی استانداری ، شب گذشته شریعتی وی را فراخوانده و پایان کارش را ابلاغ نموده است که این مسئله باعث دلخوری و مقاومت دهقان شده است به شکلی که وی با دلخوری و به حالت قهر دفتر استاندار‌ را ترک می کند.

وی به استاندار اعلام می نماید که هیچ منعی برای ادامه کار تا پایان سال ندارد.

از صبح امروز نیز برخی گروه ها و جریانات جهت ماندن وی در استانداری مشغول لابی و رایزنی گسترده با شریعتی هستند. به نظر می رسد با توجه به روحیات جناب استاندار ، علیرغم دستور صریح وزارت کشور، این جریانات موفق شوند حکم ابقای دهقان را دستکم تا پایان سال اخذ نمایند و همچنان استانداری خوزستان در برابر قانون منع بکارگیری بازنشستگان مقاومت نماید .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • این قضیه کذب محض است به فکر آخرت خود باشید

    • بایدم دفاع کنی معلوم الحال

  • دلخوری؟!!… مگه مهد کودکه استانداری؟ خبر ضعیف ننویس.