فیلم: گلایه شدید شهروندان از عملکرد اداره مخابرات بندر ماهشهر