گزارش تصویری از سد معابر در خرمشهر

عباس مدحجی : یک سو رانندگانی که خودروهایشان را در پیاده رو پارک میکنند، میوه فروشانی که سینی های میوه شان را در خیابان میکذارند، دست فروشانی که نصف پیاده رو را از آن خود میکنند ، مغازه دارانی که کل پیاده رو را حق مغازه شان برای عرضه اجناسشان میدانند، پیمانکارانی که پیاده رو را محل ادوات ساختمانی و نخاله ساختمان سای کرده اند  و صنف تعمیرات و تزیینات خودرویی که کلا پیاده رو و سواره رو در سندی نامرئی به نامشان است و در سویی دیگر زن بارداری که برای عبور باید از خیابان بگذرد، دانش آموزی که برای رفتن به مدرسه پیاده رو را دور بزند، پیرمردی که برای بستن شدن محل عبورش باید دایم بالا و پایین پیاده رو را طی کند ، دختر جوانی که مجبور است برای خرید از معابر تنگ و باریک بگذرد و در نهایت شورای شهر ، شهردار ، پلیس راهنمایی و رانندگی و فرمانداری که منتظر قضاوت مردم هستند. اینجا خرمشهر است .