عکس: زیرسازی اتصال بلوار دانشجو به فاز شش بندرماهشهر

خورنا- زیرسازی اتصال بلوار دانشجو( خیابان روبروی هتل ایرانیان) به فاز شش با عرض بلوار ۴۰ متری در حال انجام است.