سر گیجه برخی اصلاح طلبان اندیمشک ! همراهی با جمنا، هم صدایی با تضاد

به گزارش خورنا، نهم دی ماه یک حماسه و رویداد برجسته فرهنگی بوده و امروز حضور و پاسداشت شایسته آن به یک تکلیف شرعی و عقلی تبدیل شده است، تکلیفی که امروز عزت و اقتدار ملی و برون مرزی ما را به همراه داشته است.

مطمئنا حرکت و حضور در آیین های پاسداشت این حماسه بزرگ و مردمی و حضور همه جانبه و وحدت آفرین تمام اقشار و گروه های سیاسی و فرهنگی در أن ضروری است اما نکته قابل توجه و تامل در این زمینه، حضور و تلاش عده ای از اشخاص نزدیک به اصلاح طلبان شهرستان به جبهه مردمی انقلاب اسلامی( جمنا) است.

این که چگونه برخی اصلاح طلبان اندیمشک خود از برگزاری یک مراسم مستقل در این زمینه ناتوان مانده و یا شاید برخی انگیزه های سیاسی عامل عدم برگزاری این مراسم است، در این نوشتار مورد طرح و بررسی قرار نمی گیرد، ولی ذکر یک نکته قابل توجه است، آیا این حضور و تلاش در نزدیکی به جمنا، در تضاد با اندیشه اصلاح طلبی نیست؟ آیا برخی افراد سیاسی و مدعی حکم رانی شهرستان، از عالم سیاست باد و حزب باد بودن را فرا گرفته اند که همانند یک باد و در هر لحظه به سوی یک شخص و جریان، حرکت می کنند؟

نگارنده معتقد است ۹ دی و حماسه آن فراتر از هر حرکت سیاسی است و حضور همه افراد و اقشار سیاسی در مراسم های پاسداشت آن یک تکلیف است ولی برخی اصلاح طلبان اندیمشک می توانند پاسخ دهند، خود چرا یک ویژه برنامه مستقل برگزار نکرده اند تا بیش از گذشته جریان اصلاح طلبی متحد و در مسیر توسعه و سازندگی شهرستان و نقش آفرینی در این زمینه گام بردارند؟ و آیا جمنا نیز در آئین های مختلف و برگزار شده احزاب اصلاح طلب شهرستان شرکت کرده اند؟

در پایان با تاکید بر لزوم و تبیین حماسه نه دی و بیان رهنمودهای مقام معظم رهبری و هم چنین حفظ احترام تمامی جریان ها و گروه های سیاسی شهرستان، این نکته را به برخی اصلاح طلبان شهرستان یاد آور می شویم و این موضوع را پیشنهاد می دهیم که مطمئنا حافظه تاریخی مردم اندیمشک حرکت ها و چرخش های سیاسی و لحظه ای شما را به یاد دارد و مطمئا این سرگیجه و تضاد حرکتی شما که ریشه در رویایی صندلی سبز بهارستان و دست یابی به کرسی مجلس شورای اسلامی دارد را از یاد نبرده و این موضوع امروز به یک خاطر پر تکرار و تکراری در امروز و فردای شهرستان است و شاید به جای این چرخش های سیاسی، بهتر باشد ریشه شکست های سیاسی و انتخاباتی خود را در این سرگیجه ها و حرکت های لحظه ای خود جست وجو و ریشه این گذشت ها را در عملکرد خود ببینید و به جای چنگ زدن به این و آن، این موضوع را مورد توجه قرار دهید.

انتهای پیام/