قابل توجه استاندار خوزستان : دستورالعمل دیوان محاسبات یاری گر پرسنل خدوم آبفار خوزستان میشود

براساس دستورالعمل دیوان محاسبات شرکت های آب و فاضلاب روستایی یک شرکت دولتی بوده که اشخاص و مدیران از شرکت های خصوصی شهری نمی توانند پست های مدیریتی آبفار را چه در سطح کلان و خرد را احراز نمایند ومی بایست کلیه مناصب آبفار از میان کارکنان و کارشناسان واجد شرایط انتخاب گردد

لذا از استاندار محترم خواستاریم این دستورالعمل را مورد توجه ویژه قرار داده وآن عمل بفرمائندو یک فرد واجد شرایط را از مجموعه داخلی شرکت جهت تصدی مدیر عاملی بر گزینند

جناب دکتر شریعتی همچنان در انتظار پاسخ شما هستیم. جمع کثیری از کارکنان آب و فاضلاب روستایی خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.