نتیجه آزمون سیمان خوزستان به نفع یک مدیر اعلام شد!!!ژن خوب تمامی ندارد

در حالیکه زمین و زمان پیگیر مطالبه ۶۲۰نفری نخبگان منطقه در زمینه ی اعلام نتایج آزمون سالگردگذشته! سیمان خوزستان هستند در کمال آرامش و اطمینان قلب ، خبرها حکایت از آن دارد که یکی از مدیران ناپاسخگوی این شرکت در اقدامی تحسین برانگیز! موفق شد آخرین بازمانده بیکار خاندان خود را به واسطه یکی از پیمانکاران شرکت بکارگیری کند.

از این بگذریم که پیمانکار مذکور دقیقا عاشق کدام فضل مدیر بوده و نیز این نکته که معمولاً این قبیل بکارگیریها مقدمه انتقال نفرات به زیرمجموعه نیروهای کارخانه میباشد ، آنچه غم فزاست جوانان بی پول و پارتی هستند که غریبانه و مظلومانه در وطن خود به سخره گرفته میشوند و زانوی غم در بغل میگیرند.

سر مدیر محترم و برادران و سایر بستگان شاغل در سیمان به سلامت
ایضاً پیمانکار پرتلاش

این ناعدالتی ها در کارخانه سیمان در حالی رقم میخورد که جوانان هفتکل در هربار مراجعه با نه بزرگ این مسئول مواجه میشوند و این مدیر عزیز با صدای بلند فریاد میزند آقا ما در سیمان خوزستان نیروی مازاد داریم! اصلا استخدامی نداریم!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.