گزارش تصویری کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی استان خوزستان

احمدرضا رستمی: به گزارش خورنا در روز چهارشنبه پنجم آذر‌ماه ۹۷ جلسه کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی استان در سالن مانیتورینگ اداره مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد.