شهردار بندرماهشهر: درختان قطع شده خشک بوده و حیات و سرسبزی خود را از دست داده بودند/ به ازای هر درخت خشک شده ۱۰ نهال مثمر کاشت خواهد شد/ خرید و فروش قبر در این آرامستان مربوط به ۶ سال پیش بود

شهردار بندرماهشهر: درختان قطع شده خشک بوده و حیات و سرسبزی خود را از دست داده بودند/ به ازای هر درخت خشک شده 10 نهال مثمر کاشت خواهد شد/ خرید و فروش قبر در این آرامستان مربوط به ۶ سال پیش بود

مجاهد نظارات در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری خورنا اظهار کرد: به واسطه اطلاع رسانی برخی شهروندان گرامی پیرامون وجود تعدادی از درختان خشک شده و همچنین وجود انحراف در آنها، به منظور ممانعت از سقوط درختان و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به شهروندان و قبور مجاور، این درختان که تعدادشان محدود بوده است قطع شدند.

وی افزود: به منظور جایگزین کردن درختان خشک شده شهرداری در نظر داد به ازای هر درخت خشک قطع شده، ۱۰ نهال مثمر در این آرامستان کاشت کند.

شهردار بندرماهشهر تصریح کرد: تمامی درختان قطع شده خشک بوده و حیات و سرسبزی خود را از دست داده بودند.

وی خاطرنشان کرد: اخبار مربوط به خرید و فروش قبر در این آرامستان مربوط به شش سال پیش بوده، که فرد متخلف دستگیر و راهی زندان شد؛ و انجام چنین تخلفاتی در حال حاضر صحت ندارد.