هفتکل دیگر سنگ ندارد!!!/برداشت بی رویه معادن عرصه های طبیعی هفتکل را تهدید می کند

مناظر طبیعی هفتکل در برخی مناطق در سال های اخیر در معرض آسیب های ناشی از فعالیت های معدنی قرار گرفت و تیشه معدنکاران خراش های نازیبایی را در مناظر طبیعی از خود برجای گذاشت و دل دوستداران طبیعت را به درد آورد.
توسعه فعالیت های معدنی را از جمله می توان چالش های زیست محیطی هفتکل برشمرد به گونه ای که اغلب زیستگاه های شهرستان مورد اکتشاف قرار گرفته است.

دوام محیط زیست و طبیعت مستلزم سازگاری انسان با طبیعت و فاصله گرفتن از بهره برداری بی رویه و دست برداشتن از تخریب آن است.
یک دوست دار محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار خورنا با بیان اینکه طبیعت شهرستان به علت فعالیت های بی رویه معدنی حال خوشی ندارد، اظهار داشت: واگذاری بی رویه معادن تهدید جدی برای محیط زیست است.

وی بیان کرد: این فعالیت ها موجب افزایش کانون های فرسایش بادی ، چند برابر شدن ذرات گرد و غبار و کاهش کیفیت تفرجگاه ها در مناطق خوش آب و هوا و کوهستانی شده است.

این دوست دار محیط زیست افزود : بر اساس قانون ، بهره برداران معادن موظفند پس از اتمام بهره برداری ، زمین های مورد استفاده را تسطیح کرده ، درختان سازگار با محیط در آن بکارند

این دوستدار طبیعت اظهار داشت: با این روند هفتکل در آینده از شهر معدن نفت و گاز تبدیل به شهر گردوخاک وغبار و منجر شدن به مهاجرت مردمان دومین شهر نفتی خاورمیانه میشود و از مسئولان انتظار میرود ضمن نظارت جدی بر فعالیت معدنکاران آن ها را طبق قانون مکلف نماینده پس از اتمام فعالیت ضمن تسطیح، درختان سازگار در آن محل بکارند