شاهکار های شهرداری آغاجاری تمامی ندارد!!!

خورنا_بهنام کنارکوهی/ با وجود اینکه کمتر از یک ماه از نقاشی رنگ و روغن دیوار های مسیر جاده اصلی شهر (با هزینه های گزاف) میگذرد، شهرداری آغاجاری در اقدامی دور از ذهن و ناباورانه روی نقاشی ها را با رنگ سفید پوشاند.

آیا حساب های بانکی شهرداری و شورای شهر آغاجاری به حدی پُر شده است که از هزینه های انجام شده به راحتی چشم پوشی میکند؟ کارگران شهرداری بعلت کمبود بودجه مالی حقوق خود را کامل دریافت نکرده اند، شما به چه حقی به شعور مردم توهین می کنید؟ از مسولین عالی رتبه شهرستان آغاجاری تقاضا میشود سریعا به این مساله ورود کنند و با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور و مخصوصا شهرستان آغاجاری، به شدت با متخلفین برخورد کنند‌.