توسعه بازارهای خارجی در شرایط تحریم و استقبال گسترده از نمایشگاه plast Eurasia 2018ترکیه

شرکت پتروشیمی امیرکبیر نمایشگاه صنعت پتروشیمی در ترکیه که در حال حاضر در حال برگزاری است را با حضور همه شرکت های بزرگ پتروشیمی ایرانی و منطقه ای می توان بزرگترین گردهمایی این صنعت طی سال اخیر در آسیا دانست.

مذاکرات شکل گرفته در این نمایشگاه روشنگر استراتژی تحریمی آمریکا برای جذب مشتریان شرکت های ایرانی در منطقه با مشارکت رقبا و برنامه های فشرده شرکت های ایرانی برای مذاکره با مشتریان و ارزیابی شرایط بازار در آینده می باشد.

استقبال و حضور چشمگیر مشتریانی از کشورهای مختلف، بحث در مورد قیمت گذاری و نحوه عرضه محصولات و انجام مذاکره انفرادی و گروهی فشرده با ایشان طی سه روز گذشته و تلاش همه شرکت های ایرانی برای انجام بحث های جدی در این حوزه نشان از اهمیت این موضوع در شرایط فعلی دارد.

از بخش های مهم دیگر نمایشگاه ترکیه، حضور مشتریان خارجی متقاضی خرید خُرد و شرکت های بین المللی حمل و نقل و … برای مذاکره با شرکت های ایرانی از جمله شرکت پتروشیمی امیرکبیر بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.