تقدیر از ۴ مدیر استانی انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران

در جشن هفته حمایت از بیماران کلیوی از 4 مدیر فعال در حوزه های استانی، شهرستانی و شهرستان های ویژه تقدیر به عمل آمد.

در جشن هفته حمایت از بیماران کلیوی که در ۲۵ آبان ماه در تالار ایوان شمس تهران به همت انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران برگزار شد از چهار مدیر استانی فعال انجمن در حوزه های استان ها ، شهرستان های ویژه و شهرستان ها تقدیر به عمل آمد.

بر این اساس حمیدرضا طهماسبی مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان و عزت یادگار مدیر انجمن بیماران کلیوی استان یزد از بین مدیران ۳۰ استان به دلیل فعالیت های چشمگیر خود در زمینه خدمت رسانی بهتر به بیماران کلیوی استان خود و اقدام، جهت هر چه فعال تر شدن انجمن به عنوان برترین مدیران استانی انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران معرفی و تقدیر شدند.

علاوه بر آن در حوزه شهرستان های ویژه نیز محمد ابراهیم زرگر از شهرستان قائن با بهترین عملکرد در بین ۵ شهرستان ویژه به عنوان فعال ترین مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی در حوزه شهرستان های ویژه معرفی و تقدیر شد.

در حوزه شهرستان ها نیز اسمعیل حیاتی مدیر شهرستان بندرماهشهر نیز از میان ۱۵۰ مدیر فعال در شهرستان های کشور به عنوان مدیر نمونه شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.