معاون سواد آموزی ومعاون مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان گفت:آیین تکریم رئیس قبلی ومعارفه سرپرست آموزش وپرورش بندرامام خمینی (ره) برگزارشد

برگزاری آیین تکریم ومعارفه سرپرست آموزش وپرورش بندرامام خمینی (ره)

خورنا| هدایت اله ترحم: به گزارش خورنا بندرامام خمینی به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش بندرامام خمینی (ره) موسی شیخی ؛معاون سواد آموزی اداره کل آموزش وپرورش استان خورستان درآیین تکریم محمد ابوعلی ،رئیس قبلی آموزش وپرورش بندرامام خمینی (ره) ومعارفه ی سرپرست آموزش وپرورش بندرامام خمینی (ره) ازتلاش وزحمات محمد ابوعلی تقدیر وتشکرکرد.

معاون سوادآموزی افزود:عرصه تعلیم وتربیت یکی ازمهم ترین عرصه های توسعه وپیشرفت کشور است.ومدیران عرصه تعلیم وتربیت باید خلاق وفکور بوده وبا بصیرت وآگاهی درپرورش آینده ساران این مرز وبوم تلاش وافری داشته باشند.

شیخی اظهارکرد:موفقیت مدیران به سه عامل بستگی دارد:
۱-داشتن همت واراده ی قوی
۲-حس مسئولیت پذیری وتقویت آن
۳-داشتن انگیزه کافی برای انجام کار

معاون مدیرکل درادامه گفت: دانش کافی وآگاه بودن به قوانین وقواعد کار ؛سبب موفقیت وپیشرفت درکار می شود.

گفتنی است :این مراسم با حضور مسئولین محلی ،روسای دانشگاهها ،ادارات ، مسئول دفتر نماینده مجلس ،روسای سازمانها ،کارشناسان اداره ،مدیران مدارس ،حوزه بسیج دانش آموزی ،کانون بازنشستگان درسالن اجتماعات مجتمع مدارس چهارصد واحد برگزارشد. ونصیرویس ازحراست واندکایی ازبازرسی اداره کل شیخی راهمراهی کردند.

همچنین درپایان این آیین ازتلاشهای محمد ابوعلی تقدیر وحکم سرپرستی محمدرضا مهاجر به وی ابلاغ شد.محمدرضا مهاجر پیش ازاین ، سمت معاونت آموزشی اداره آموزش وپرورش بندرامام خمینی (ره) راعهده دار بود.