گزارش تصویری مانور سایبری قطع محدود اینترنت در مجتمع بندری امام خمینی(ره)

خورنا|باقر گل فر:مانور سایبری در شرایط قطع محدود اینترنت یازدهم آذرماه سال جاری تحت نظارت نمایندگانی از سازمان پدافند غیرعامل کشور با هدف تقویت و اجرای کامل پدافند غیرعامل در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) برگزار گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.