گزارش تصویری مانور زلزله و ایمنی مدارس در هنرستان مدلل بندرامام خمینی ره

خورنا|باقر گل فر:بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس استان با حضور قنبری بخشدار بندرامام خمینی ره ، ستاد بحران بندرامام، ادارات آموزش و پرورش، شهرداری ،بهداشت و درمان ، نیروی انتظامی و تیم های امداد و نجات هلال احمر شهرستان در هنرستان دختراننه مدلل بندرامام خمینی ره برگزار شد.