مشارکت علمی دو تن از کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان در همایش ICOPMAS ۲۰۱۸

خورنا|باقر گل فر:کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با ارائه سه عنوان مقاله تحقیقاتی در سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی شرکت کردند.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، در جریان برگزاری سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، سید اسماعیل موسوی از واحد مهندسی و عمران و محمود حسین‌زاده  از واحد امور بندری و اقتصادی مقالاتی در موضوعات نگهداری از تاسیسات فنی، عوامل دخیل در تخلیه و بارگیری کالای فله و شناسایی ظرفیت‌های گردشگری دریایی بنادر خوزستان ارائه کردند.
سید اسماعیل موسوی طی مقاله‌ای با عنوان حفاظت از تاسیسات فنی با استفاده از واقعیت افزوده در GIS طی روز دوم  همایش به طور شفاهی مبحث خود را ارائه نمود.
وی در این مقاله مزیت‌های بهره گیری از فناوری اطلاعات و  اینترنت اشیا در حفاظت و نگهداری از ان دسته از تاسیسات نظیر شبکه‌های کابلی که زیر زمین قرار گرفته و قابل مشاهده نیستند، تشریح کرد.
همچنین محمود حسین زاده نیز طی دو عنوان مقاله که در قالب پوستر در این همایش ارائه شدند، عوامل موثر در تخلیه و بارگیری کالای فله با توجه به نقش مهم بندر امام خمینی(ره) در تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی را بر اساس سه بعد شدت تکرار، احتمال وقوع و عوامل دخیل شناسایی و ارزیابی کرده و طی عنوان دیگری  نیز به بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنادر استان خوزستان در حوزه گردشگری دریایی با توجه بعد اقتصادی آن پرداخت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.