فاجعه ای بنام فضای سبز شهری/ مشکلات اساسی فلکه فردوسی چه زمانی حل میشود؟

میثاق حاجتی/ خورنا:وضعیت اسفناک پارکهای سطح شهر مطالبه بی پاسخ شهروندان!

امروز در دنیا با توجه به پرداختن به زندگی مدرن در جوامع، ایجاد فضای سبز و توجه به تجهیز فضاهایی جهت پارک های بازی شهری برای کودکان جایگاه ویژه ای دارد.

علیرغم تخریب چندماهه چرا تاکنون اقدام مقتضی جهت تجهیز پارک انجام نگرفته است؟

قابل توجه اعضای شورا شهر و شهردار: کسب رضایتمندی و پاسخ به مطالبات شهروندان در کدام اولویت شما قرار دارد؟؟

هدف از انتشار این گزارش تنها انتقاد از وضع فضای شهری و بهبود وضعیت موجود بوده و امید است  با تغییر رویه و بکارگیری حداقل خلاقیت لازم اقدامات قابل توجه ای در این خصوص انجام دهد.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.