آیا بارش‌های مستمر پائیزی کمبود منابع آبی را جبران میکند؟

باران بزرگترین ارزانی خداوند به همه موجودات زنده در خشکیهای زمین است. هر قطره از باران یا یک تکه از برف را بایستی چون گوهری گرانبها پاس داشت و برای فرو افتادن آن خداوند را سپاس گفت.
  • خورنا/کاوه صفاپور

 آیا بارش‌های مستمر پائیزی کمبود منابع آبی را جبران میکند؟

  1. باران بزرگترین ارزانی خداوند به همه موجودات زنده در خشکیهای زمین است.
  2. هر قطره از باران یا یک تکه از برف را بایستی چون گوهری گرانبها پاس داشت و برای فرو افتادن آن خداوند را سپاس گفت.

کشور ما ایران در سال پیش رو پائیز پربارشی را پشت سر میگذارد و آسمان شهرهای آن خیس است.

مردم میگویند این بارش های مستمر حتما جبرانی است برای خشکسالی و کم آبی، اما حقیقتا این بارش ها خشکسالی انباشته و افت شدید آب های زیرزمینی را جبران نمیکند.

باتوجه به آمار بارش های سازمان هواشناسی میانگین بارش بلند مدت کشور در سال ۹۶ برابر ۱۱٫۲ میلیمتر و در سال ۹۷ برابر ۲۱٫۶ میلیمتر میباشد، که حدود ۱۰ میلیمتر افزایش پیدا کرده است، میانگین بارش بلند مدت پایتخت کشور ،تهران در سال قبل ۲۹ میلیمتر و امسال ۴۴٫۷ میلیمتر میباشد که حدود ۱۵٫۷ میلیمتر افزایش پیدا کرده است همچنین بیشتر استان های کشور پائیز پربارشی را پشت سر گذاشتند.

استان‌های خوزستان، ایلام، کهگلویه و بویر احمد و بوشهر هم از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون افزایش بارش داشتند که در مقابل استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، زنجان و قزوین بارش کمتری نسبت به میانگین سالهای قبل دریافت کرده است.

حال برای پاسخ دادن به سوال فوق، باتوجه به آمارهای سازمان هواشناسی و مرکز خشکسالی بارش های پائیزی سهم ۲۵% از کل بارش های یکسال آبی را دارد، بدین ترتیب که ۳%از کل بارش های کشور در طول سال متعلق به مهرماه،۸%متعلق به آبان و ۱۴%متعلق به آذرماه می باشد که به احتمال قوی پائیز امسال ۲۵%سهم بارشی خود را پر میکند اما پایانی برای خشکسالی و نگرانی هایی که برای کم آبی وجود دارد نیست.

در ۱۱ سال آبی گذشته ایران حتی یک بار هم ترسالی نداشته و بارش ها زیر نرمال و یا نهایتا در حد نرمال بوده است که به‌همین دلیل آب های زیزمینی و آب های ذخیره شده پشت سدها بشدت افت کرده است.

بنابراین در واقع حداقل باید ۱۱ سال بارش بالای نرمال داشته باشیم تا این وضعیت بحرانی جبران پیدا کند.

 رضا محمودی لیرزردی، پژوهشگر آب و فاضلاب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.