به دادِ کارگران گروه ملی فولاد و نیشکر هفت تپه در خوزستان برسید

خورنا| سرویس سیاسی:  دکتر محمدکیانوش راد در متنی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، به مسئله کارگران هفت تپه واکنش نشان داده است. وی نوشت:

🔷به دادِ کارگران گروه ملی فولاد و نیشکر هفت تپه در خوزستان برسید .

🔹چرا صدای کارگران شنیده نمی شود ؟

🔹مسولان کشوری و استانی بیخیال شده اند.

🔹تجمع اعتراضی وآرام برخی واحدهای صنعتی در خوزستان به قدری تکرار شده است که ظاهرا مسولان را بجای تحرک و اقدام برای حل مشکل کارگرانِ معترض، به کرختی و بیخیالی و باری به هرسو کشانده است.

🔹کارگران گروه ملی فولاد و گارگران کارخانه نیشکر هفت تپه از جمله کارگرانی هستند که با مشقت و سختی، گذران زندگی می کنند. کارگران از دریافت حقوق اندک و بخور نمیر هم محروم اند.

🔹دستگیری معلمان معترض به مسائل صنفی در خوزستان نیز از جمله مواردی که به گسترش نگرانی ها در میان فرهنگیان شریف کشیده شده است.

🔹تکراراعتراضات آرام و نجیبانه کارگران در خوزستان، ظاهرا مسولان را پوست کلفت کرده است. تا اتفاق ناگواری نیفتاده است چاره ای بیابند.

🔹کارگران جانشان به لب رسیده است. در صورت عدم حل ریشه ای و فوری این اعتراضات و تداوم اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد و نیشکر هفت تپه در آینده می تواند ابعاد غیرقابل پیش بینی را در پی داشته باشد.

✍محمد کیانوش راد
نماینده مردم اهواز در مجلس ششم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.