نگاهی به وضعیت بغرنج آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان

میثاق حاجتی/ خورنا: آتش سوزی یکی از مواردی است که هر روزه در گوشه و کنار شهرما اتفاق می‌افتد و آتش، زمان و مکان نمی شناسد و هر وقت که بتواند حضور می یابد و این ما هستیم که باید از این مهمان ناخوانده پذیرایی و مهم نیست که چقدر برای آن آمادگی داریم.

اگر در شروع یک آتش سوزی اقدامات موثری صورت پذیرد امکان کاهش خطرات، حفظ جان و مال وجود دارد و یکی از مهمترین عوامل در کاهش آسیب‌های ناشی از آتش سوزی وجود تجهیزات و امکانات مناسب است که متاسفانه این مهم در شهر مسجدسلیمان مورد غفلت قرار گرفته است.
متاسفانه شهرداری مسجدسلیمان با رویکرد منفعلانه خود کمترین توجه را به این بخش کرده است و این موضوع به یک بحران در مسجدسلیمان تبدیل شده است.

شهرداری مسجدسلیمان دارای سه ایستگاه آتش نشانی می باشد: که یکی از این ایستگاهها تعطیل ، ایستگاه دیگر دارای ماشین آتش نشانی پنچر می باشد و اما سومین ایستگاه هم امکانات مناسبی برای مقابله با حوادث ضروری و از جمله آتش سوزی در اختیار آنها نیست.

نبود کپسول هوا، تشک نجات، بالابر، نردبان هیدرولیک، ماسک و لباس ضد حریق و دیگر وسایل مورد نیاز آتش نشان‌ها به طور کامل محسوس است و آتش سوزی را از کنترل خارج و به یک فاجعه بزرگ تبدیل میکند.

مطمئنا حل این معضل،به جای درشت گویی و گرفتن ژست های متفکرانه،مستلزم روحیه جهادی و داشتن برنامه از سوی مجموعه شهرداری و شورای شهر میباشد که تا به امروز چنین رویکردی از این مجموعه ها دیده نشده است.

تا زمانی که کمیسیون ها در مجموعه شهرداری بصورت فرمالیته اداره شوند و به جای ارائه راهکار شاهد تلاش برای زد و بندهای سیاسی و اقتصادی باشیم،دست یافتن به آرمان شهر مدنظر دور از ذهن میباشد.

راه دیگری را باید جستجو کرد و طرحی نو باید درانداخت.بر بعضی از اعضای شورای شهر فرض است با برگشتن از مسیر انحراف و غلط خود در مسیر مردم گام بردارند و به ولی نعمتان خود آنچنان که شایسته است ارائه خدمت کنند.

مجموعه بی حوصله،بی برنامه و تهی از انگیزه شهرداری که قبل از هر چیز بدنبال منفعت های اقتصادی هستند،نمیتوانند درد مردم رنجور و زجر کشیده مسجدسلیمان را بفهمند و در تقلایی وصف ناپذیر به جای خدمت،خیانت را در پیش گرفتند.

کسانی که با غوطه ور شدن در فساد مقابل این پلشتی ها سکوت میکنند،روزی باید در محضر خداوندگار عالم پاسخگو باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.