افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش بهبهان

خورنا | پدرام کسائی: مدرسه استعدادهای درخشان شهید عادلی بهبهان در برنامه تعالی جزء ۱۰ مدرسه برتری کشور قرار گرفت.

براساس ارزیابی های بعمل آمده توسط ارزیابان کشوری برنامه تعالی مدیریت مدرسه، مدرسه استعدادهای درخشان دخترانه ی دوره اول متوسطه شهید عادلی بهبهان، به عنوان مدرسه ممتاز شناخته شده و موفق به کسب گواهی اهتمام ۱۰ مدرسه برتر کشور قرار گرفت.

اداره کل آموزش و پرورش خوزستان جزء ۹ استانی است که فردا در همایش ملی استاندارد با حضور مسئولان کشوری مورد تقدیر قرارخواهد گرفت.

حکیمه بخرد، مدیر مدرسه استعدادهای درخشان شهید عادلی نیز در این مراسم حضور خواهد یافت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.