افزایش بازدهی تجهیزات هوازدایی تولید بخار ناحیه دو پتروشیمی فجر

خورنا|باقر گل فر:گروهی از کارشناسان فنی طرحی را اجرا نمودند که میزان دور ریز آب و مصرف مواد شیمیایی را کاهش داده است.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر، واحدهای هوازدای تولید بخار نیروگاه ناحیه دو به گونه ای طراحی شده اند که هرکدام از آنها بتواند آب مورد نیاز واحدهای تولید بخار را وارد آن بخش نماید. کارکرد این واحدها حذف اکسیژن محلول در آب خوراک بویلرها  می باشد.

 در زمانی که از ظرفیت  پایین تر از میزان طراحی این هوازداها استفاده  شود، کاهش غلظت اکسیژن محلول در آب به حد مجاز نرسیده که باعث افزایش مصرف مواد شیمیایی و کاهش بازدهی هوازداها  و در نتیجه دور ریز و اتلاف بیشتر آب می شود.

گروهی از کارشناسان خدمات فنی شرکت پتروشیمی فجر برای افزایش راندمان هوازداها و استفاده بهینه از منابع، طرحی ابتکاری را پیشنهاد و پیاده سازی نمودند که با اجرای آن  بسته به شرایط کارکرد، میزان مصرف مواد شیمیایی  ۵۰ وآب دور ریز ۳۶ درصد  کاهش یافته است.

از ایده تا اجرا و پایش این طرح  که با همکاری  بخش های تعمیرات و بهره برداری به انجام رسیده است،شش ماه زمان صرف شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.