مدیرکل میراث برکنار شد/ تاوان اعتماد به نیروهای دست چندم احمدی نژادی

 

شنیده ها حاکی است بعد از ظهر امروز علیرضا ایزدی مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی خوزستان با دستور ویژه مونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی از مدیریت استان برکنار و سید حکمت موسوی به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد.
این اقدام در حالی رخ داده که ایزدی در روزهای گذشته یک دانشجوی علوم تربیتی را به سمت مدیر پایگاه میراث فرهنگی شوش برگزیده بود، که به طور آشکار از سوی رسانه های قوم گرای استان، که از قضا مجوز فعالیت هم ندارند، حمایت می شد.

در تماس خورنا با کارشناسان میراث فرهنگی، دوران مدیریت ایزدی را دورانی پر از تخریب محوطه های باستانی و فاجعه بار خواندند.
خورنا پیشتر در سلسه یادداشت های انتصاب پیامدهای انتصاب ایزدی را گوشزد بود که مثل همیشه گوش شنوایی نبود.