خوزستان، بهشت احمدی نژادی ها

خورنا | سرویس سیاسی:

در حالی که استاندار خوزستان تقریبا استان خوزستان را از لحاظ انتصابات رها کرده است، هر پست در دستگاههای اجرایی استان را یا وزرای مربوطه مربوطه انتصاب می کنند و یا نمایندگان.
بر هیچ کس پوشیده نیست که مدیریت ناکارآمد ۸ ساله احمدی نژاد و احمدی نژادی ها کشور را به چاه ویلی برده که برون رفت از آن هنوز ناممکن است.
یکی از شاخص ترین مدیران دوره احمدی نژاد در استان خوزستان، نظری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بود. وی اکنون دوباره و در دوره دوم روحانی، بازهم به مدیرکلی همان سازمانی رسیده که قبلا املای خود را در آن نوشته و نمره قبولی کسب نکرده است.
این انتصاب در شرایطی اتفاق افتاده که شریعتی می گوید درگیر ترخیص کالاهای ضروری چون خوراک مرغ و دام از گمرک بندر امام است. گویی این استان استراتژیک، مدیرکل بنادر و مدیرکل راهداری و حمل و نقل ندارد.
باری، به هر گوشه این استان زرخیر و گنجینه تمام ناشدنی و توامان #ثروت و #بی_تدبیری که می نگریم یا #منش احمدی نژاد است، یا #روش اش یا #کت مشهورش.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • اتفاقا بیش از هشتاد درصد مردم ایران آرزوی بازگشت احمدی نژاد را دارند تفسیرهای غرض ورزانه نداشته باشید .