نخستین مرحله مانور آموزشی استفاده از شناور بقا و قایق های نجات در بندرامام خمینی(ره)

خورنا|باقر گل فر:مانور آموزشی نحوه ی استفاده از شناور بقا (life raft) در مواقع اضطراری با هدف بازآموزی نیروهای حوزه دریایی و آشنایی کارکنان شناورهای ملکی و خدماتی در مجتمع بندری امام خمینی(ره) برگزار شد.

بنابه گزارش خبرنگار خورنا به نقل از روابط عمومی، معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به لزوم اشاعه و ارتقای فرهنگ ایمنی دریانوردی بیان داشت: به منظور تحقق این هدف مقرر گردید طی سلسله مانورهای آموزشی در بنادر استان خوزستان، به صورت عملی ، نحوه ی استفاده به هنگام و مناسب از شناور بقا که همه ی شناورهای سنتی و فلزی ملزم به تهیه و نگهداری آن هستند، آموزش داده شود.

امین موسی پور در ادامه افزود: در جریان برگزاری اولین مرحله این مانورهای آموزشی، کارشناسان اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی ضمن گشودن بسته ی شناور بقا، محتویات و اجزای آن را تشریح کرده و با حضور کارکنان بخش های مختلف دریایی این مجتمع ، نحوه ی استفاده صحیح و اصولی از آن را آموزش دادند.

معاون امور دریایی در ادامه افزود: ارتقاء سطح آگاهی دریانوردان از قایق بقا که بهــره گیری از آن در مواقع اضطراری میسر می گردد، از اهداف برگزاری این مانور است.

یادآور می شود مراحل بعدی این مانور آموزشی در بنادر تابعه صیادی و تجاری استان خوزستان برای عموم دریانوردان برگزار می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.