خرید حمایتی خرما در آبادان به ۲ هزار تن رسید

رئیس اداره تعاون روستایی آبادان با اشاره به خسارت وارده بر نخلداران آبادانی به دلیل کمبود و شوری آب که منجر به کاهش کیفیت خرما گردید، از خرید حمایتی خرما در شهرستان خبر داد.
حمید قنواتی گفت :خرید حمایتی خرما جهت حمایت از تولید کنندگان خسارت دیده و جلوگیری از آشفتگی بازار و قطع کردن دست دلالان در آبادان آغاز شده است و یک ماه ادامه دارد.

قنواتی با بیان اینکه نوع خرمای خریداری شده استعمران است گفت: تا کنون ۲هزار تن خرما از کشاورزان آبادانی خریداری شده است که ۱۲۰۰ تن درجه دو و ۸۰۰ تن درجه سه بوده است.
قنواتی همچنین از پرداخت پول کشاورزان در هفته پیش رو خیر داد و گفت :۵۰ درصد هزینه خرماهای خریداری شده در هفته جاری به حساب کشاورزان پرداخت خواهد شد.

حمید قنواتی قیمت خرید یک کیلوگرم خرمای درجه یک آبادان را ۲۹ هزار ریال عنوان کرد و افزود: برای حمایت از کشاورزان نرخ خرید حمایتی خرمای درجه ۲ هر کیلوگرم ۲۴ هزار ریال و خرمای درجه سه ۲۱ هزار ریال تعیین شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.