توزیع لوازم التحریر و بسته های آموزشی در بین دانش آموزان گلگیر

میثاق حاجتی | خورنا: صبح روز سه شنبه به همت بیژن قنبری بخشدارگلیر، آقابیگی شهردار و اعضاء شورای اسلامی گلگیر لوازم التحریر و بسته های آموزشی در بین دانش آموزان توزیع شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.