بهترین کارهای عکاسان منطقه آزاد اروند

طبیعت بومی در قاب قربانی

عباس مدحجی: محمود رضا قربانی کلخواجه شاغل در پالایشگاه آبادان است اما این شغل باعث نشد که دست از علاقه اش به عکاسی بکشد.

از سال ۹۵ که دوره های مختلف عکاسی را در آموزشگاه و زیر نظر نجفی و حقیقی گذراند تا کنون  در دو نمایشگاه گروهی در شهرهای هواز و آبادان حضور داشته و آثارش در آخرین نمایشگاه  به عنوان اثر منتخب برگزیده شده است.

وی معتقد است: هنر عکاسی  یک عشق و علاقه است و نه منبع کسب درآمد از این رو انتظار حمایت بیشتری از سوی مسولین شهری داریم. در شهرستان های آبادان و خرمشهر با وجود این همه پتانسیل و بستر مناسب باید شاهد کارهای فرهنگی و هنری بیشتری از قبیل برپایی نمایشگاه ، مسابقات، سمینارهای و کارگاه های آموزشی باشیم.امیدوارم روزی برسد که عکاس این شهر برای شرکت در کارگاه آموزشی و یا برپایی نمایشگاه مجبور نباشد به اهواز و سایر شهرها مراجعه کند.

آثار قربانی پیش از این در نشریه های محلی کار شده است و در پروژه ای  در مورد عکاسی خیابانی آثاری جمع آوری کرده است.

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.