با محوریت روز جهانی کودک:

شرکت کودکان هفتکلی در مسابقه نقاشی روز جهانی کودک با موضوع کتاب و کتابخوانی

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان هفتکل با اعلام این خبر گفت مشارکت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهرستان و دانش آموزان دبستان هجرت مسابقه نقاشی با محوریت کتاب و کتابخوانی برگزار شد.
نادرمرادی فر رئیس اداره کتابخانه های عمومی هفتکل ضمن تلاش از مشارکت فعال دستگاههای فرهنگی و توجه ایشان به امر کتابخوانی خواستار نهادینه شدن مطالعه از ایام کودکی و وجوانی در میان دانش
آموزان شد.
مرادی فر ضمن تشکر از حضور فعال کنون پرورش فکری و ارشاد اسلامی هفتکل در این برنامه نقش آموزش پرورش را در این مسئله مهم و حیاتی دانست . در پایان این برنامه هدایایی از طرف اداره کتابخانه های عمومی به دانش آموزان اهدا گردید .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.