نقش حلقه “آزمایشگاه قدرت” در تعویض رئیس صنعت و معدن/ حسن زاده چگونه فریب خورد؟

خورنا – ابوالفضل عابدینی نصر : از مدتها پیش حلقه آزمایشگاه قدرت،بدنبال تعویض حسن زاده مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان بود .

اما حسن زاده عضو حزب اعتدال و توسعه استان خوزستان بود که قبلا در بازی شرم آور فرمانداری ماهشهر،حلقه قدرت متحمل پرداخت هزینه های زیادی از سوی این حزب شده بود.

بعلاوه اعضای موثر استانی این حزب در برابر فریبکاری محافل پشت پرده کوتاه نیامده و حاضر به معامله نشدند.

ناچارا برای حذف حسن زاده باید ابتدا تکیه گاه و سنگرهای حسن زاده را فتح کرد یا با خدعه ای ،حسن زاده را از سنگر بیرون کشید و سپس روبروی حزبش قرار داد و در نهایت ضربه کاری را وارد آورد.

این استراتژی کلی بود زیرا قبلا با مهره جایگزین و یکی از نمایندگان اصولگرا نیز زد و بندهای لازم صورت گرفت.و البته در این مسیر باید تا حد ممکن حزب اعتدال و توسعه بعنوان یکی از ارکان جدی منتقد وضع موجود،به سمت فروپاشی یا به قول یکی از سایت ها در روزهای اخیر به سمت مسخ و تغییرات اساسی پیش رود.

برای این کار ابتدا خبرهای برکناری و تعویض این مدیر ،رسانه ای شد. دلهره نگران کننده ای که بر وی مستولی گشت او را به هر سمت و سویی کشاند. در این توسل ها ،مرغ زیرک به دام حلقه قدرت افتاد.

ابتدا این حلقه خود را حامی مدیر صمت جلوه داد . با گزارشات ناصحیح به شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در تهران،حکم سرپرستی موقت دوماهه به حسن زاده داده شد تا در این مدت تصمیمات موثری با هماهنگی شورای استان و شورای سیاستگذاری اتخاذ گردد.

برابر ادعای سید امیر حمزه موسوی چنین حکمی به ایشان بعنوان دبیر وقت حزب ابلاغ نشده بود و فقط در بعضی سایت ها و گروههای مجازی پخش گردید. اما طی حدود یک ماه و نیم از صدور این حکم نیم بند که با اعتراض جدی بدنه حزب اعتدال و توسعه استان خوزستان مواجه شد و توانست اختلاف جدی بین حسن زاده و موسوی بیندازد (و فاز اول پروژه حلقه قدرت را عملیاتی کند) اتفاق خاصی رخ نداد.

تیم طراح برای جدا سازی کامل حسن زاده و تسخیر آتی حزب اعتدال و توسعه ،با محوریت یکی از اعضای حزب، تلاش کردند سه عضو اخراجی و جدا شده حزب را که از نزدیکان و همشهریان استاندار نیز بودند را به شورای مرکزی اضافه کنند. مجری این پروژه یکی از کارمندان صمت ،عضوی از حزب اعتدال و توسعه و باز هم از همشهریان استاندار خوزستان بود.

اضافه شدن این سه نفر در جلسات محفلی حزب وحذف اکثریت اعضای شورای مرکزی و تهدید به حذف دبیران شهرستانی در صورت عدم بیعت با حسن زاده (متن منتشر شده در آراس) ،تمام راههای تعامل را بست و نشان داد که حلقه بدنبال فروپاشی حزب اعتدال و توسعه و خاموش کردن صدای منتقدان اصلاح طلب است.

در این شرایط از نظر بدنه حزب اعتدال و توسعه ،حسن زاده به مهره ای تبدیل شده بود که نه تنها حمایتی نمی شد بلکه حذف ایشان از بدنه مدیریتی استان به مطالبه عمومی این حزب بدل شده بود.

این بهترین حالت و بهترین فرصت برای استاندار بود که با کمترین هزینه به اهداف خود برسد هرچند با عدم حضور در جلسه تودیع و معارفه، اینگونه القا گردید که استاندار موافق چنین تغییری نبوده است.

حسن زاده خیلی دیر فهمید که چه بازی بدی خورده است.و حزب اعتدال و توسعه نیز با سکوت معناداری از کنار این موضوع گذشت.و البته در میان بسیاری ازاعضای این حزب لبخند رضایت بخشی نمایان شد. لبخندی غیر تشکیلاتی و غیر حزبی.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.