نامه سرگشاده یک مدیر سابق دولت تدبیر و امید به استاندار

آقای شریعتی! ضامنم می شوی

یک مدیر دولت تدبیر و امید به دلیل حمایت از دولت در وقت غیرادارای به دادگاه فراخوانده شد. این مدیر سابق اصلاح طلب، با کنایه از استاندار خوزستان خواسته تا روز دادگاه ضامنش شود (نام این مدیر، نزد خورنا، امانت است)

 

سال ۹۶ شعار حامیان دولت با روحانی تا ۱۴۰۰ بود و همه تلاش خود را کردیم تا روحانی پیروز انتخابات شود ما فریاد زدیم و عمل کردیم اما روحانی چه کرد آیا او هم با ما تا ۱۴۰۰ ماند؟

روحانی ۱۴۰۰ ثانیه هم با حامیانش نماند. درست بعد از انتخابات اردیبهشت ۹۶ شکست خوردگان انتخابات ریاست جمهوری با تمام قدرت جای حامیان دولت را گرفتند و حامیان دولت به شکل‌های مختلف حذف شدند.

جناب آقای شریعتی بنده یکی از صدها مدیر حامی دولت هستم که علیرغم عملکرد عالی که داشتم عزل و یک نفر از ستاد رقیب جانشینم شد. البته به اینجا هم ختم نشد و ما هم بی نصیب از موفقیت روحانی نماندیم. احضاریه های دادگاه دستمزد ما بابت حمایت از دولت تدبیر و امید شد.

درحالی که  من در دور قبل به عنوان جوانترین رئیس آموزش و پرورش منصوب شدم و بهترین نتایج را در دوره مدیریتم کسب کردم. از رشد ۲٫۵ نمره امتحانات نهایی تا رتبه ۵ کنکور همه در دوره مدیریت من رخ داد و عزل شدم تا رضایت نماینده شهرستان جلب شود. اکنون نیز اعتراضی ندارم فقط خواستم بدانید سرنوشت امثال من که برای دولت هزینه کردند نباید این باشد و این برخوردها جز دلسردی چیزی به همراه نخواهد داشت.

جناب دکتر شریعتی استاندار محترم خوزستان فردا نوبت دادگاهم است. قاضی گفت با خودت ضامن بیاور تا حبس نشوی.
آیا ضامنم می شوی؟

مدیر حامی دولت تا ۱۴۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • برادربزرگوارچگونه تاهنگامی که برمسندمدیریت تکیه داده بودیدبه فکراصلاح طلبان وانتقادنبودید.برادربزرگوارتازمانی که ملاک انتخاب مدیران بجای درنطرگرفتن تخصص وتعهدوکارایی افرادصرفااصلاح طلبی یااصول گرابودن افراد می باشدوضع به همین منوال خواهدبودوبرادربزرگوارهمانگونه که حضرتعالی شایدصرفابخاطراصلاح طلب بودن انتخا ب شده بایدبه فکررفتن هم خودبودیدوخودکرده راهیچگونه تدبیری نیست