کوتوله پروری برای مسخ وتسخیر احزاب

در پایگاه خبری خورنا، انتشار یادداشت های وارده به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

خورنا |‌ یادداشت وارده:

حزب اعتدال و توسعه به عنوان یکی از احزاب موثر در برآمدن دکتر روحانی،از سال ۹۲ تا کنون ،نقش برجسته تری در فضای سیاسی کشور از خود نشان داده است. پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ۹۲ که با همسویی و هماهنگی این حزب با احزاب و گروههای اصلاح طلب و نقش آفرینی مردم بدست آمده است،پس از کش و قوس های فراوان و برای سازماندهی نیروهای فعال در انتخابات و جلوگیری از پراکنده شدن آنها،تصمیم عاقلانه ای گرفته شد و حزب اعتدال و توسعه با توجه به حاشیه های مناسب تری که نسبت به احزاب اصلاح طلب داشت،تصمیم به گسترش حزب در تمام نقاط ایران گرفت و روسای ستاد دکتر روحانی در کشور را -که اتفاقا اکثر قریب به اتفاق آنها اصلاح طلب بودند- را بعنوان دبیران استانی و شهرستانی ، انتصاب کردند. بعدها این دبیران مسئولیت تشکیل شوراهای مرکزی و انتخاب روسای سازمانها و کانونهای حزب را در شهرستان و استان خویش عهده دار شدند.
به جرات می توان ادعا کرد این حزب از نظر ساختاری در کل کشور به نحو بسیار مطلوبی عمل کرده است (و شاید دریک مقایسه به اندازه چندین حزب) کار تشکیلاتی انجام داده است.
اما در خوزستان اکثر اعضای این حزب، نیروهای توانمند و صادقی هستند که تفکر اعتدال گرایی وحق طلبی دارند و سعی کردند برای همراهی با دولت ،با مقامات محلی و استانی (هرچند غالبا ناهمسو با دولت بوده اند ویا سوء مدیریت هایی داشته اند)  همان رویه اعتدال و میانه روی را حفظ کنند و غالبا در قالب نصیحت و اعتراض آرام،نارضایتی خود را به گوش مسئولین برسانند. اما دریغ از یک ذره توجه در استان، که همین عدم توجهات نهایتا باعث اعتراضات مردمی و نارضایتی از دولت را بوجود آورده است. البته پا به پای حزب اعتدال و توسعه، این نارضایتی بصورت عریان تر در احزاب اصلاح طلب و نیروهای شاخص در استان خوزستان، کم کم خود را نشان داد.
اما مدیران استانی،که با تایید و تلاش همین گروهها ،بر مسند قدرت نشستند ،با تشکیل گروههای محفلی،به جای استمداد از بزرگان و فرهیختگان،کوتوله پروری را رواج داده و روز به روز از بدنه اصلاح طلبان و اعتدالیون بیشتر فاصله گرفتند. آنها، برای خاموش کردن اعتراضات ،به چندین روش متوسل شدند:
تعدادی از سایت ها و رسانه هایی که پتانسیل داشتند را اجیر و با روش های مختلف مسحور خویش نمودند.
افرادی را برای فعالیت در فضای مجازی به کار گماشتند.
افراد نزدیک به خود را به سمت عضویت در احزاب مختلف روانه کردند.
و از روش های ناپسند دیگری که پرداختن به آنها، از حوصله این بحث خارج می باشد، استفاده کردند.
از میان همه احزاب، اما حزب اعتدال و توسعه ،اندکی متفاوت تر بود. والبته این حزب بدلیل نقش مهمی که سران ان در دولت دارند برای انها مهمتر بود و به هر نحوی باید تسخیر می شد.
البته قبلا تعدادی از نیروهای خود را برای احاطه بر حزب اعتدال و توسعه، به آنجا گسیل داشته بودند. اما بدلیل احتمالا تخلفات تشکیلاتی و یا اقدام برای جهت دار کردن فعالیت های حزب،آنها به نوعی رانده شدند و یا به میل خود خارج شدند.
شاید یکی از ناپسندترین اقداماتی که دولتمردان در مدت مسئولیت خود می توانند انجام دهند، کشتن روحیه انتقاد از فعالان سیاسی و احزاب و گرفتن استقلال و آرمانخواهی آنان باشد .عزم جزم حلقه قدرت برای فتح حزب اعتدال و توسعه، و خفه کردن صدای انتقادی حامیان دولت و اصلاح طلبان، درماههای اخیر ، با تهیه لیستی عجیب و غریب به عنوان اعضای شورای مرکزی جدید و زیر پا گذاشتن تمامی منشورها  و اساسنامه های حزبی به هر قیمتی ،و معرفی این لیست از طریق … باعث وهن همه فعالان سیاسی و حزبی شده است. دیدن افرادی با سوابق مشخص در این لیست، و البته افراد معلوم الحال و نا همسو با دولت که حتی یک ساعت سابقه فعالیت ندارند،باعث تاسف و شرمندگی همین نیم بند جامعه حزبی و فعال ما می باشد.
مهمتر از آن هدایت نرم با شیوه های غیراخلاقی و گزارشات خلاف واقع برای براندازی دبیر خوشنام مردمی ومحبوب و کم حاشیه حزب در استان جناب سید امیرحمزه موسوی ، از سوی حلقه مشتاق قدرت، از بداخلاقی کم سابقه این گروه است که تلاش کردند به عنوان تغییرات درون حزبی از آن یاد کنند اما گاف آماتوری چندماه پیش رسانه این گروه، پرده از خیلی اسرار برداشت.
به زودی جزئیات بد اخلاقی های این محفل را که اتفاقا تلاش می کنند اخلاق را در دانه هایی از اعتقادات به تصویر بکشانند تا از دیوارهای ریا اوج بگیرند بازگو خواهیم کرد.
اما برای برون رفت از مشکلات اخیر حزب اعتدال و توسعه و رسیدن به دورنمایی روشن،باید بر اساس مواد مندرج در اساسنامه و قوانین حاکم بر تشکیلات حزبی، در فرصتی مناسب انتخابات دبیر جدید با حضور شورای مرکزی واقعی وقانونی حزب استان خوزستان نه شورای مرکزی ساخته شده توسط مدعیان فرصت طلب و بدلیل شرایط خاص استان با حضور دبیران شهرستانی(که قبلا همه این اعضا مشخص شده بودند و احکام آنها نیز صادر شده بود)برگزار شود. این حرکت می تواند خیلی زود منجر به انتخابات شورای مرکزی و دبیران شهرستانها نیز منتهی شود و حزب اعتدال و توسعه را از گزند آفت ها و طمع حریصان قدرت در استان مصون نگهدارد.
یعنی تنها راه برون رفت از شرایط موجود دنبال کردن فرآیند دموکراتیک برای مناصب مختلف حزب است.
این فرآیند دموکراتیک باعث جلوگیری از مسخ شدن حزب و قطع شدن دست طمع آزمندان خواهد شد و به بهبود پروسه تحزب در ایران و استان کمک خواهد کرد.

✍ صادق احمدی ، عضو حزب اعتدال و توسعه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.