بهترین کارهای عکاس خرمشهری

تأیید در قاب مؤید

عباس مدحجی: قاب و کادر و نور و زوایه و لنز و رنگ را در دیگ دوربینش هم میزند و در نهایت غذایی خوشطعم برای روح و روانتان مهیا میکند. (بُش)قاب را که جلوی تان میگذارد ، ذهنتان انگشتانش را هم میلیسید و برای دقایقی خود را دقیقا همانجا فرض میکند.دقیقا درون عکس!

مؤید لبیب، عکاس ۴۸ساله ی خرمشهری ست که کارهایش را در فضای مجازی منتشر میکند. وی که اغلب سوژه هایش را از همین شهر انتخاب میکند بومی خرمشهر است، از سال ۶۵ عکاسی را آغاز کرده و در سالهای دور ، نمایشگاهی هم از آثارش برپا کرده است. لبیب اولین دوره عکاسی وفیلمسازیش را در سال۶۵ در ایذه و زیر نظر جعفر سعیدی نژاد آغاز کرده و سالها بعد شاگرد هادی طارش از اساتید عکاسی خرمشهر و آبادان شد و در سال۷۹ اولین نمایشگاه عکسش را برپا کرد.

وی که شغل آزاد دارد و برای عکاسی از دوربین فوجی کامپکت کمک میگیرد به گرانی امکانات عکاسی اشاره میکند. لبیب شاید از خیل هنرمندان و استعدادهای بوی قدر نادیده ای ست که اگر بستر و امکاناتش مهیا بود ، بیش از اینها شکوفا میشد. تعدادی از بهترین عکسهایش را به انتخاب خودش در ادامه میبینید.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.